Posted on

Hiri i një dashurie

Admira Brahja u lind në Shkodër, ku dhe kreu studimet e larta në Italianistikë, Universiteti “ Luigj Gurakuqi” Shkodër në vitin 2004. Ka jetuar një periudhë të gjatë në Itali. Në vitin 2011 u diplomua në “Filologji dhe Letërsi italiane”, Universiteti “Ca’ Foscari”. Që nga viti 2013 punon si pedagoge e jashtme në Departamentin e Italianistikës në programin “Gjuhë dhe kulturë italiane”, “Universiteti Luigj Gurakuqi”. Bashkëpunon me qëndrën e certifikime ndërkombëtare PLIDA në Shqipëri. Që nga viti 2016 punon si mësuese e gjuhës italiane në seksionin dygjuhësh italo -shqiptar “ Ismail Qemali”, Shkodër, ku bashkëpunon në veprimtari të ndryshme dhe projekte të propozuara nga zyra shkollore e Ambasadës Italiane . Është përkthyese zyrtare e certifikuar nga Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë.
Ka shprehur gjithmonë interesin e saj për gjuhën dhe kulturën italiane duke marrë pjesë në publikime dhe konferenca të ndryshme shkencore brenda dhe jashtë vendit si “ Mes letersisë dhe emigrimit”, “Vëzhgime të përkthimit të Komedisë Hyjnore”, “Vështirësi gjuhësore në të kuptuarit e tekstit letrar”, “Velloja, duart dhe shikimi i Rafaelos tek Motra Tone e Kolë Idromenos”.

Admira Brahja è nata a Scutari, dove ha conseguito la laurea in Italianistica nel 2004, Università di Scutari “luigj Gurakuqi” . Ha vissuto un lungo periodo in Italia. Nel 2011 si è laureata in Filologia e Letteratura Italiana presso l’Università “ Ca’ Foscari” di Venezia. Dal 2013, lavora come docente esterna presso il Dipartimento di Italianistica nel programma “ Lingua e cultura italiana”, Università di Scutari “Luigj Gurakuqi”. Collabora con il centro delle certificazioni internazionali PLIDA in Albania. Dal 2016 insegna italiano nella sezione bilingue italo-albanese di Scutari “ Ismail Qemali”, dove collabora in diverse attività e progetti proposti dall’ufficio scuole dell’Amasciata Italiana. E’ anche traduttrice legale certificata dal Ministero della Giustizia dell’Albania.
Ha sempre dimostrato il suo vivo interesse per la lingua e la cultura italiana partecipando a varie pubblicazioni e conferenze in Albania e all’estero tra cui : Tra la letteratura e l’emigrazione, Osservazioni della traduzione della Divina Commedia, Problematiche della comprensione del testo letterario legate ad alcune insidie linguistiche, Il velo, le mani e lo sguardo di Rafaello in motra Tone di Idromeno.

Compralo qui!

Please follow and like us:
error