Luftseilerens Skat

Uagtet flyvekunsten er naadd langt og er i sterk utvikling i vore dage, vil vel de fleste mene at det aeroplan de her læser om, er et fjernt fantasi-billede. Men de som stadig studerer flyvekunsten, og ser vanskelig­heterne svinde og sikkerheten vokse, de ser hvorledes utviklingen vil gaa.
Luften vil bli fremtidens slagne landevei og gi den hurtigste befordring for passagerer og gods. Inden 25 aar er gaat, vil en luftflaate i rasende fart flyve fra England til Amerika paa mindre end 20 timer.
Ikke for ingenting har vi efter aarhundreders anstrengelser erobret luften. Menneskeliv er gaat tapt; seiren er dyrt vundet. Men menneskeheten vil tilslut høste seirens frugter. Først vil luftveiene forene Europa. Saa litt efter litt hele verden.
London 1913.
Claude Grahame-White.
Harry Harper.

Kjøp den på Amazon!

Facebook
Twitter
Instagram