Posted on

Lalka

Lalka – powie spoeczno-obyczajowa Bolesawa Prusa publikowana w odcinkach w latach 1887-1889 w dzienniku Kurier Codzienny”, wydana w 1890 w Warszawie w wydawnictwie Gebethner i Wolff”.

Bolesaw Prus, waciwie Aleksander Gowacki herbu Prus (ur. 20 sierpnia 1847 w Hrubieszowie, zm. 19 maja 1912 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu pozytywizmu, wspótwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myliciel i popularyzator wiedzy, dziaacz spoeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej. Jeden z najwybitniejszych i najwaniejszych pisarzy w historii literatury polskiej.

Kup tutaj!

Please follow and like us:
error